Werkprogramma 2006

Deze hoofdrubriek bevat 13 rubrieken:

Werkprogramma 2006

Het werkprogramma beschrijft welke onderwerpen in 2006 naar verwachting door de Commissie geagendeerd zullen worden. De uiteindelijke keuze van adviesonderwerpen hangt af van actuele ontwikkelingen en beleidsvragen. De commissie volgt de ontwikkelingen op de terreinen waarover zij eerder advies heeft uitgebracht en zal, wanneer daar aanleiding toe is, vervolgacties ondernemen. Het werkprogramma 2006 kunt u hieronder downloaden.