Adviescommissie Water - Homepage

Adviescommissie Water

De Adviescommissie Water adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Berichten

Advies Integrale Toetsing Omgevingskwaliteit

25-01-2017

De Adviescommissie Water en het College van Rijksadviseurs (CRa) hebben op 19 januari 2017 een gezamenlijk advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en...

Werkbezoek gemeente Zwolle

18-10-2016

In het kader van het thema "Ruimte en Water" heeft de commissie op 26 september jl. een werkbezoek gebracht aan de gemeente Zwolle.

Meer berichten

Hoofdmenu