Adviescommissie Water - Homepage

Adviescommissie Water

De Adviescommissie Water adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Berichten

Reactie Minister op Advies over governance Deltaprogramma

26-08-2014

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een reactie gegeven op het advies over de governance van het Deltaprogramma na 2014.

Advies Meerlaagsveiligheid

15-07-2014

De Adviescommissie Water heeft op 10 juli 2014 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over meerlaagsveiligheid.

Meer berichten

Hoofdmenu