Adviescommissie Water - Homepage

Adviescommissie Water

De Adviescommissie Water adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Berichten

Adviescommissie bezoekt regio IJssel-Vechtdelta

15-04-2014

De Adviescommissie Water heeft op vrijdag 28 maart jl. een werkbezoek gebracht aan de IJssel-Vechtdelta.

Adviesaanvraag Meerlaagsveiligheid en Governance DP na 2014

18-03-2014

De Minister van IenM heeft in haar brief van 14 maart 2014 aan de Adviescommissie Water gevraagd advies uit te brengen over Meerlaagsveiligheid en de Governance van het...

Meer berichten

Hoofdmenu