Adviescommissie Water - Homepage

Adviescommissie Water

De Adviescommissie Water adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Berichten

mw. L.C.A. Declercq lid Adviescommissie Water

24-03-2015

Mw. L.C.A. (Lieve) Declercq MSc is met ingang van 1 april 2015 benoemd tot lid van de Adviescommissie Water.

Adviesaanvraag Evaluatie systematiek geborgde zetels

17-03-2015

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in haar brief de Adviescommissie Water gevraagd advies uit te brengen over de evaluatie van het waterschapsbestel met...

Meer berichten

Hoofdmenu